coach ik leer anders           Beelddenken - ik leer anders

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Als baby kun je je nog niet uitdrukken in taal, dus denk je in beelden. Als we groter worden gaan we steeds meer in woorden denken. Er zijn leerlingen die niet in woorden denken, maar in beelden blijven denken. Het voordeel hiervan is dat ze vaak ontzettend creatief zijn, doordat ze een grote verbeelding hebben en een zeer goed geheugen hebben. Het huidige onderwijs sluit hier helaas niet bij aan, omdat de grootste groep leerlingen auditief leert. Vaak hebben deze kinderen een leerachterstand of wordt er gedacht aan dyslexie of AD(H)D.

Leerproblemen aanpakken met de training 'ik leer anders' versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. Daarnaast is bewezen, dat deze training ook werkt voor een grote groep leerlingen met  de diagnose AD(H)D. Test hier of jij een beelddenker bent en test hier of je kind een beelddenker is. Voor meer informatie bel  naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.


Beelddenken 
                                                                                                                        

De individuele training  'ik leer anders' bestaat uit 4 tot 6 sessies van een uur, inclusief het werkboek. Als de training aan kinderen wordt gegeven is het de bedoeling dat er een ouder aanwezig is bij de sessies. De ouder kan het kind daarna verder begeleiden met 'ik leer anders'.

Daarnaast zijn er terugkomsessies van 45 minuten, welke zelf in te plannen zijn. Terugkomsessies helpen om de het geleerde tijdens de training te herhalen en weggezakte stof opnieuw door te nemen.

Een moeder over de sessies:  Met zoon van 10 een 'cursus' Beelddenken bij Mariska gevolgd. Vier interessante en leerzame lessen van 1 uur. Bijzonder te ervaren dat zo'n andere aanpak echt bleek te werken bij onze zoon. Het was echt een eye-opener en mijn zoon vond het leuk om te doen. Al met al zeker de moeite waard.


De basistraining leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse talen.

Inhoud training:
Doelstellingen vooraf bespreken.
Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
Rust en ruimte creëren.

Basisinformatie leren via beelddenken:
-
informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
-
alfabet en woorden (dictee)
-
cijferveld, rekenen en tafels
-klokkijken (ook digitaal)                                                                                                                                                                                                                                              

Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enzovoort.

Ben jij een beelddenker?


1.Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
2.Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
3.Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
4.Heb je een levendige verbeelding?
5.Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
6.Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
7.Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
8.Ben je organisatorisch gehandicapt?
9.Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
10.Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
11.Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
12.Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
13.Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
14.Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
15.Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
16.Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
17.Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?

18.Ben je een slaaf van je (spel)computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, bent je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.

Is jouw kind een beelddenker?


1. Kan jouw zoon of dochter goed puzzelen?
2. Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer?
3. Speelt je kind graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)?
4. Heeft je kind een levendige verbeelding en kan daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld?
5. Wordt hij/zij makkelijk afgeleid?
6. Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?
7. Heeft je kind laat leren lopen?
8. Wiebelt hij/zij veel?
9. Eerst doen en dan pas denken?
10. Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en in pretparken?
  (Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken.)
11. Denkt je kind erg zwart-wit?
12. Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt (gevoelig voor kritiek)?
13. Wint je kind graag en is het een slechte verliezer?
14. Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden)?
15. Heeft je kind problemen met het vasthouden van een pen, slecht handschrift?
16. Heeft je kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?
17. Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve woordspelingen)?
18. Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is jouw kind waarschijnlijk een beelddenker.

Bel voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.