Coaching

Bijles Westland biedt verschillende coachingstrajecten. De coaching is individueel en altijd op maat.  Per leerling wordt de coaching aangepast. Hierbij kijk ik wat het kind nodig heeft en bekijk ik, samen met het kind, hoe we de sterke punten en kwaliteiten van het kind kunnen gebruiken om beter te worden in diverse onderwerpen.

Hieronder kun je lezen welke verschillende coachingstrajecten Bijles Westland aanbiedt.

Beelddenken

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Als baby kun je je nog niet uitdrukken in taal, dus denk je in beelden. Als we groter worden gaan we steeds meer in woorden denken Er zijn leerlingen die niet in woorden denken, maar in beelden blijven denken. Het voordeel hiervan is dat ze vaak ontzettend creatief zijn, doordat ze een grote verbeelding hebben en een zeer goed geheugen hebben. Het huidige onderwijs sluit hier helaas niet bij aan, omdat de grootste groep leerlingen auditief leert. Vaak hebben deze kinderen een leerachterstand of wordt er gedacht aan dyslexie of AD(H)D. Klik hier voor meer informatie.

Naast de training 'ik leer anders' zijn er ook terugkomsessies van 45 minuten, welke zelf in te plannen zijn. Terugkomsessies helpen om de het geleerde tijdens de training te herhalen en weggezakte stof opnieuw door te nemen.

Voor meer informatie en aanmelden bel naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Hoogbegaafd

Als is geconstateerd, dat je kind meer- of hoogbegaafd is roept dit vaak veel vragen op. Soms zit je kind zit niet lekker in zijn vel en voelt hij of zij zich niet thuis in de klassensituatie en de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden.

Bijles Westland biedt een coachingstraject aan voor kinderen en hun ouders. Ouders krijgen advies over welke weg zij het beste kunnen bewandelen met hun kind. Hierbij wordt gekeken wat het kind nodig heeft. Het kind krijgt in een vijftal lessen van 45 minuten handvatten aangeboden om zich meer op zijn plaats in het onderwijs te voelen. Er wordt contact gehouden met de leerkracht van het kind, deze krijgt een verslag van de lessen en tips voor in de klas.

Ook als je vermoedt dat je kind meer- of hoogbegaafd is kan Bijles Westland veel voor je betekenen. Mariska Robers heeft ervaring met het werken met meer- en hoogbegaafden en het herkennen hiervan. Ook weet ze precies wat de valkuilen voor deze kinderen zijn.

Bel voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Bijles Westland zorgt, dat het plezier in het leren terugkomt!
Plezier in leren


Beter Bij de Les

Beter bij de les is een effectieve individuele training ontwikkeld door de Bascule speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/ of leerproblemen. De trainingsmodule is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van "Beter bij de les" krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen.  Klik hier voor meer informatie.

Werkgeheugentraining

De werkgeheugentraining bestaat uit 12 bijeenkomsten van 45 minuten, inclusief voormeting, nameting en verslag.

Het geheugen werkt met beeld, geluid, smaak, tast, geur, ruimtelijk inzicht, emotie, taal, en verbanden. Door al deze capaciteiten aan te spreken kan het kind de stof beter leren onthouden. Er worden veel aandachtsoefeningen gedaan. Deze  training spreekt verschillende zintuigen en capaciteiten van het geheugen aan. Hierdoor kunnen verschillende soorten leerstof worden geoefend.

Inschrijven of meer informatie? Bel naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.