Nieuwsbrief 2 - 26 maart 2019

In deze nieuwsbrief:
•    Eenvoudige rekenspelletjes
•    Coaching
•    Meivakantie
•    Verhuizing

Eenvoudige rekenspelletjes.
Aan het eind van een les doe ik soms een spel om het getalbegrip of het automatiseren te stimuleren. 
Voorbeelden van deze spelletjes zijn:

Rekenslang
Met twee personen kun je een hele lange rekenslang maken. Eén van de twee begint met een som, de ander schrijft het antwoord op en maakt met die antwoord weer een nieuwe som, waar de eerste persoon dan weer antwoord op geeft.
Afhankelijk van het niveau van het kind kun je de moeilijkheidsgraad opvoeren met plus-, min-, keer- en deelsommen.


Tafelspel
Schrijf de antwoorden van 2 t/m 12 een tafel op een vel papier. Deze antwoorden zijn kris kras verdeeld over het papier. Gooi om en om met twee dobbelstenen. Het aantal ogen doe je keer de tafel. Bijvoorbeeld: je hebt de antwoorden van de tafel van zeven opgeschreven en gooit vijf. Je maakt nu de som 5x7. Wie het eerste met zijn vinger het juiste antwoord op het vel aanwijst heeft een punt gescoord.

Raad het getal
Neem een getal onder de 100 in gedachten. De ander mag niet zomaar gaan raden, maar moet slimme vragen gaan stellen waar alleen ja of nee op mag worden geantwoord.. Bijvoorbeeld: Is het onder de 50? Is het een even getal? Pas als je het (bijna) zeker weet mag je gaan raden.

Deze spelletjes zijn thuis ook heel makkelijk te doen.

Coaching

Wist je dat je bij Bijles Westland ook terecht kunt voor coaching?

Bijles Westland biedt verschillende coachingstrajecten. De coaching is individueel en altijd op maat.  Per leerling wordt de coaching aangepast. Hierbij kijk ik wat het kind nodig heeft en bekijk ik, samen met het kind, hoe we de sterke punten en kwaliteiten van het kind kunnen gebruiken om beter te worden in diverse onderwerpen.

De verschillende trajecten bestaan uit coaching voor beelddenkers, een werkgeheugentraining, Beter Bij de Les en coaching voor meer- en hoogbegaafden.

Meer informatie hierover vind je op: https://www.bijleswestland.nl/coaching.html

Meivakantie

Van maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei vervallen alle reguliere afspraken.
Het is mogelijk een afspraak te maken voor begeleiding van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei. Op maandag 6 mei starten de scholen weer en gaan ook weer alle reguliere afspraken door.
 
Verhuizing

Alle begeleiding is sinds eind februari aan de Wateringseweg 1 in Poeldijk. Volg je op dit moment geen bijles of coaching dan ben je welkom om een kijkje te komen nemen in de nieuwe begeleidingsruimte.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 29 januari 2019

Binnenkort gaat Bijles Westland verhuizen. Hieronder vindt u de belangrijke dagen rondom de verhuizing:
19 februari geen les
20 februari geen les
21 februari geen les
22 februari geen les

Voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 1 maart. De reguliere lessen vervallen. Een aparte afspraak maken is mogelijk.

Vanaf maandag 4 maart zijn alle lessen aan de Wateringseweg 1 in Poeldijk.

Nieuwsbrief 25 - 22 november 2018

In deze nieuwsbrief:
•    De volgorde van bewerkingen
•    Coaching
•    Kerstvakantie
•    Verhuizen

De volgorde van bewerkingen.
Veel ouders zijn opgegroeid met het ezelsbruggetje: Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord. Hierbij gold dat vermenigvuldigen voorrang had op delen en optellen voorrang had op aftrekken.

Met de komst van de computer eind jaren tachtig/begin jaren negentig is dit ezelsbruggetje verouderd.

Tegenwoordig houden we voor bewerkingen als optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/ delen de volgorde van de som aan. We werken van links naar rechts.

Vroeger was er verschil in uitkomst bij de volgende sommen:
24 : 2 x 4 = Vroeger 24 : 8 =  3.   Nu 24 : 2 = 12. Vervolgens 12 x 4 = 48
24 x 0,5 x 4 = Geen verschil tussen vroeger en nu. 24 x 0,5 = 12. Vervolgens 12 x 4 = 48

Een computer ziet echter geen verschil tussen delen door 2 of vermenigvuldigen met 0,5.
Wil je uit deze som wel het antwoord 3 krijgen, dan zul je met haakjes moeten werken:
24 : (2 x 4) = 3.

Daarom zijn haakjes tegenwoordig het allerbelangrijkste!
De volgorde waarin je een berekening uitvoert is:
1. (haakjes)
2. machtsverheffen en worteltrekken, in de volgorde van de opgave
3. vermenigvuldigen en delen, in de volgorde van de opgave
4. optellen en aftrekken, in de volgorde van de opgave
Een goed nieuw ezelbruggetje is: Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen.
Let wel op dat Machtsverheffen en Worteltrekken, Vermenigvuldigen en Delen en Optellen en Aftrekken nu gelijk zijn. Doe ze in de volgorde van de opgave!
Meer hierover lezen? Kijk dan op: https://www.beterrekenen.nl/website/?pag=217

Coaching

Wist je dat je bij Bijles Westland ook terecht kunt voor coaching?

Bijles Westland biedt verschillende coachingstrajecten. De coaching is individueel en altijd op maat.  Per leerling wordt de coaching aangepast. Hierbij kijk ik wat het kind nodig heeft en bekijk ik, samen met het kind, hoe we de sterke punten en kwaliteiten van het kind kunnen gebruiken om beter te worden in diverse onderwerpen.

De verschillende trajecten bestaan uit coaching voor beelddenkers, een werkgeheugentraining, Beter Bij de Les en coaching voor meer- en hoogbegaafden.

Meer informatie hierover vind je op: https://www.bijleswestland.nl/coaching.html


Kerstvakantie

Van maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari vervallen alle bijlessen en begeleiding.

Verhuizing


Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 24 - 26 september 2018

In deze nieuwsbrief:
•    Bij Cent en Citroen hoef ik niks te doen
•    Herfstvakantie
•    Verhuizen

Bij Cent en Citroen hoef ik niks te doen

Veel kinderen vinden het lastig als ze tijdens het lezen een woord met een C tegenkomen. Want wanneer moet je de C nu uitspreken als K-klank en wanneer als S-klank.

Het wordt heel eenvoudig als je onthoudt: bij Cent en Citroen hoef ik niks te doen. Kijk maar naar de letters achter de C. Als de tweede letter een E of I is dan is het de S-klank. Bij alle andere letters is het de K-klank.

Twee voorbeelden met tweemaal een C, eenmaal als K-klank en eenmaal als S-klank:
Circus (spreek uit: sirkus)
Conceptie (spreek uit: konsepsie)

Let op woorden met een IJ. De IJ bestaat uit de I en de J. Dus als de C voor de IJ komt spreek je deze ook uit als S-klank. Voorbeeld: Cijfer (spreek uit: sijfer)

Bij Cent en Citroen hoef ik niks te doen

Uitzondering!
Een uitzondering vormen woorden met CH. De CH is een tweetekenklank. Er zijn twee mogelijke uitspraken voor de CH. Namelijk SJ of G. Daarover later meer.

 Herfstvakantie

De herfstvakantie is alweer in zicht:
Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober vervallen alle reguliere bijlessen.
Wil je toch bijles? Informeer dan even naar de mogelijkheden.

Verhuizing

De meeste van jullie weten het al. In februari 2019 ga ik verhuizen naar Poeldijk.
Verhuizen
Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.


Nieuwsbrief 23 - 6 juli 2018

In deze nieuwsbrief:
•    Leesdip in de zomer
•    Bijles in de zomervakantie
•    Zomerse workshops
•    Leer, denk en doe!-plusklas
•    Zomervakantie

Leesdip in de zomer
Uit onderzoek is gebleken dat het leesniveau van kinderen die niet lezen in de vakantie stilstaat of zelfs terugzakt. Kinderen die wel lezen in de zomervakantie kunnen juist een hoger niveau hebben als de school weer begint.

Lezen hoeft niet saai te zijn. Hieronder een aantal tips:
•    Zoek informatie op over je vakantieland
•    Kook samen een recept
•    Lees tijdens een dagje weg de informatie die je tegenkomt
•    Maak een vakantiedagboek
•    Samen lezen, dit kan met ouders, maar ook broertjes en zusjes kunnen samen lezen.

Bijles in de zomervakantie

Doordat er niet meer regelmatig wordt geoefend in de vakantie zakt soms niet alleen het leesniveau. Ook andere leerstof wordt soms vergeten.

Om het wegzakken van leerstof te voorkomen is het voor sommige kinderen fijn om tijdens de vakantie even de stof op te halen.
In de zomervakantie kun je vijf bijlessen inkopen. Deze zijn geheel vrij in te delen. Je krijgt € 12,50 korting.

Bijles in de zomervakantie
Heb je interesse? Laat het me dan even weten.

Zomerse workshops

Leer, denk en doe! geeft twee workshops in de zomervakantie.
Op 18 juli is het thema: Zon en Water. We maken onze eigen zonnemolen en bekijken hoe sterk water is.
En op 22 augustus kun je proberen te ontsnappen uit een gloednieuwe  Escaperoom.
Er zijn veel uitdagende puzzels en raadsels. 
Tussendoor kun je  Smartgames en Yogakrakelingen doen.
Entree € 12,00. Tijd en Plaats: van 13:00 tot 15:30 uur in de Vang in Wateringen.
Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.
Inschrijven kan via info@leerdenkdoe.nl.

Leer, denk en doe!-plusklas

Naast de workshops is er ook de Leer, denk en doe!-plusklas. De plusklas is op woensdag- of zaterdagochtend om de week. Voor nieuwe kinderen is de proefles gratis.

De tijden zijn op zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur  en op woensdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Meer informatie vind je op: https://www.leerdenkdoe.nl/plusklas.html.

Voor vragen kun je me telefonisch of via de e-mail benaderen.

Zomervakantie

De zomervakantie begint op maandag 16 juli en duurt tot en met vrijdag 24 augustus. Vanaf maandag 27 augustus start ook alle reguliere bijles en begeleiding weer.
 Fijne vakantie
Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 22 - 30 mei 2018

In deze nieuwsbrief:
•    Cognitieve stijlen
•    Leer, denk en doe!-workshops
•    Leer, denk en doe!-plusklas
•    Bijles in de zomervakantie

Cognitieve stijlen

Een cognitieve stijl wordt ook wel een denkstijl genoemd.

We onderscheiden een visueel cognitieve stijl hebben en een verbale cognitieve stijl. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen rond hun kleutertijd een voorkeur ontwikkelen voor één van beide cognitieve stijlen. Dat betekent dat er een duidelijke splitsing is in de manier van leren van kinderen. Het talige schoolsysteem sluit aan bij het kind dat informatie leert verwerven en verwerken via de verbale cognitieve stijl.

Voor de visueel cognitieve stijl introduceerde de Haagse logopodiste Maria Krabbe (1889-1967) de term beelddenken. Voor de verbale cognitieve stijl gebruikte zij het woord begripsdenker.

Ze legde het volgende uit bij de term beelddenken: ‘Beelddenken betekent dat we onze gedachten in beelden voor ons zien “als in een film”, zodat we er naar kunnen kijken en zelfs naar kunnen wijzen. De beelddenker denkt meteen: Dat kan toch iedereen? Maar de begripsdenker zal zeggen: “Hoe kan dat nou!”.’
Maria Krabbe noemt iemand een begripsdenker als die geen belemmering ervaart om gedachtebeelden te vervangen door begrippen en deze in woorden te gebruiken. Hij voelt zelfs geen belemmering om begrippen en woorden te gebruiken als er totaal geen beeld aan ten grondslag ligt (de zogenaamde abstracte begrippen).
beelddenken en begripsdenken

Het schoolsysteem is vooral ingericht op de begripsdenker. Gelukkig zijn er middelen om de beelddenker te helpen. Zo kun je bij Bijles Westland o.a. de training ‘ik leer anders’ volgen.

Heb je hier nog vragen over? Of wil je graag meer informatie? Dan kun je me altijd e-mailen of bellen.

Leer, denk en doe!-workshops

We hebben een aantal zomerse workshops gepland.

Zaterdagmiddag 23 juni is het thema Kleur.
Welke kleur heeft een bloem? En kan hij van kleur veranderen? Dat gaan we testen met een experiment. Ook bekijken we hoe je ogen je soms voor de gek houden. We filosoferen over de betekenis van kleuren en hoe die betekenis soms slim wordt ingezet.

Op 18 juli is het thema: Zon en Water. We maken onze eigen zonnemolen en bekijken hoe sterk water is.

En op 22 augustus kun je proberen te ontsnappen uit een gloednieuwe  Escaperoom.
Er zijn veel uitdagende puzzels en raadsels. 

Tussendoor kun je  Smartgames en Yogakrakelingen doen.
Entree € 12,00. Tijd en Plaats: van 13:00 tot 15:30 uur in in Wateringen.
Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.
Inschrijven kan via info@leerdenkdoe.nl of in antwoord op deze nieuwsbrief.

Leer, denk en doe!-plusklas

Naast de workshops is er ook de Leer, denk en doe!-plusklas. De plusklas is op woensdag- of zaterdagochtend om de week. Voor nieuwe kinderen is de proefles gratis.
Tot de zomervakantie is de plusklas nog op de volgende dagen:

Zaterdag 2 juni                    Woensdag 6 juni
Zaterdag 16 juni     of        Woensdag 20 juni
Zaterdag 30 juni                 Woensdag 4 juli

De tijden zijn op zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur  en op woensdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Meer informatie vind je op: https://www.leerdenkdoe.nl/plusklas.html
Voor vragen kun je me telefonisch of via de e-mail benaderen.

Bijles in de zomervakantie

In de zomervakantie kun je vijf bijlessen inkopen. Deze zijn geheel vrij in te delen. Je krijgt € 12,50 korting.

Heb je interesse? Laat het me dan even weten.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 21 - 24 april 2018

In deze nieuwsbrief:
•    Geheugen en leren
•    Beter Bij de Les
•    Leer, denk en doe!
•    Meivakantie
•    Bijles in de zomervakantie

Geheugen en leren

Geheugen is het vermogen om nieuwe dingen te kunnen vasthouden en terug naar boven te halen.

Het geheugen werkt in drie stukken:
Het inprenten, het bewaren en het oproepen van de geheugeninhoud. Elk stuk kan beter of minder goed verlopen en de prestatie van het oproepen hangt volledig af van de kwaliteit van het bewaren, dat weer volledig afhangt van het inprenten.

Het inprenten heeft veel te maken met aandacht en concentratie. Als het oproepen faalt blijkt vaak dat het inprenten niet goed is verlopen. Heel belangrijk: als onze waarneming niet juist is, gaan we onvolledige of onjuiste informatie opslaan.

Er zijn vijf geheugenprincipes:
1.    Het principe van de zintuigen.
Als we zintuigen gebruiken bij het opslaan, wordt de informatie verbonden met een beeld of ervaring.
2.    Het principe van emotie.
Dit is sterk verbonden met het eerste principe. Wanneer een leermoment sterk gerelateerd is aan een emotie, ligt het verankerd is ons brein.
3.    Het principe van herhaling.
Dit wordt heel veel gebruikt op school. Als je blijft oefenen wordt je vanzelf beter.
4.    Het principe van de verbinding.
Alle puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. Aan het eind moet de puzzel compleet zijn of alles te kunnen onthouden.
5.    Het principe van het begrip.
Als je iets begrijpt kun je het veel makkelijker onthouden. Je kunt het dan ook weer invullen in de puzzel.
Het oproepen of ophalen van de informatie kan op veel verschillende manieren. Niet ieder geheugen is hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Voorbeelden hiervan zijn: auditief geheugen, visueel geheugen en tactiel geheugen.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Beter Bij de Les

Op 6 april heb ik de training Beter Bij de Les gevolgd.

Beter bij de les is een effectieve individuele training ontwikkeld door de Bascule speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/ of leerproblemen. De trainingsmodule is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van "Beter bij de les" krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen.
Beter Bij de Les

Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Meer weten? Lees hier verder.

Leer, denk en doe!

Zaterdagochtend 12 mei is er weer een workshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Kun jij ontsnappen uit de Escaperoom?
Er zijn uitdagende puzzels en raadsels. 
We filosoferen over inbreken en uitbreken en 'Wanneer vind je dat je mag hacken?'.
Tussendoor kun je  Smartgames en Yogakrakelingen doen.

Entree € 12,00. Tijd en Plaats: Zaterdag 12 mei 10:00-12:30 uur in de Mariaschool in Wateringen. Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.
Inschrijven kan via info@leerdenkdoe.nl of in antwoord op deze nieuwsbrief.

Naast de workshops is er ook de Leer, denk en doe!-plusklas. Tot nu toe was deze om de week op zaterdagochtend. Na de meivakantie starten we ook met een groep op woensdagochtend.

Zaterdag 19 mei                Woensdag 23 mei
Zaterdag 2 juni                   Woensdag 6 juni
Zaterdag 16 juni     of       Woensdag 20 juni
Zaterdag 30 juni                Woensdag 4 juli

De tijden zijn op zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur  en op woensdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Meer informatie vind je op: https://www.leerdenkdoe.nl/plusklas.html
Voor vragen kun je me telefonisch of via de e-mail benaderen.

Meivakantie

Vanaf vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei is het meivakantie. Alle reguliere lessen vervallen dan. Je kunt een aparte afspraak maken op dinsdag 8 mei, woensdag 9 mei en vrijdag 11 mei.

Bijles in de zomervakantie

In de zomervakantie kun je vijf bijlessen inkopen. Deze zijn geheel vrij in te delen. Je krijgt € 12,50 korting.
Bijles in de zomervakantie
Heb je interesse? Laat het me dan even weten.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.


Nieuwsbrief 20 - 27 maart 2018

In deze nieuwsbrief:
•    Brain Gym
•    Workshop In-Beelden
•    Paasweekend
•    Studiedag
•    Meivakantie

Brain Gym

In de vorige nieuwsbrief heb ik een stukje geschreven over de luie 8. Dat kun je hieronder terug lezen.

De luie 8 wordt ook gebruikt bij Brain Gym. Brain Gym bestaat uit een reeks eenvoudige oefeningen. Ze helpen de leerling om leervaardigheden (opnieuw) in te schakelen of te verruimen.

Brain Gym gaat er vanuit, dat als we bewegen dimensies inschakelen en de hersenen aan het werk zetten. Brain Gym is in te schakelen bij de begeleiding van leerproblemen. In de praktijk pas ik dit vaak toe. Er zijn middellijnoefeningen, deze zorgen voor een betere samenwerking van de hersenhelften. Daarnaast zijn er energie-oefeningen, deze gebruik ik vaak als ik merk dat de aandacht verslapt. Tenslotte zijn er ook nog verlengingsoefeningen. Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met andere oefeningen, zodat er een totaaloefening ontstaat voor een specifieke leeractiviteit.
Brain Gym activiteiten kunnen helpen om structurele blokkades op te lossen, maar ook om een oppepper te krijgen wanneer we te lang stil hebben gezeten en er wat beweging nodig is. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons als volwassenen. 

Brain Gym 
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Workshop In-Beelden

In deze workshop laat ik aan kinderen zien hoe visueel ingestelden hun creativiteit kunnen gebruiken en het zichzelf makkelijker kunnen maken op school.

We beginnen eerst met het wakker maken van de hersenen. Hiervoor gaan we even lekker bewegen. Daarna ruimen we het in je hoofd eens lekker op. We bekijken ook nog hoe je informatie als beeld kunt opslaan. Tot slot zullen we een tafel onthouden door op muziek te bewegen!

Workshop In-Beelden voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Zaterdag 14 april 2018
Van 10:30 tot 11:30 uur
De Vang, Lange Spruit 86 in Wateringen
Kosten workshop € 5,- per persoon.

Aanmelden kan in antwoord op deze nieuwsbrief of via info@bijleswestland.nl
Workshop In-Beelden
 De leeftijd voor deze workshop is vanaf 6 jaar. Wel moet je al kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen.

Paasweekend

Volgende week is het Pasen. De kinderen hebben een lang weekend vrij. Op Goede Vrijdag, 30 maart, vervallen alle reguliere lessen. Voor deze dag kun je een aparte afspraak maken. Op Tweede Paasdag, 2 april, vervallen alle lessen.

 Studiedag

Op vrijdag 6 april vervallen ook alle lessen vanwege een studiedag. Op die dag ga ik een interessante training volgen. In de volgende nieuwsbrief zullen jullie hier meer over horen.

Meivakantie

Vanaf vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei is het meivakantie. Alle reguliere lessen vervallen dan. Je kunt een aparte afspraak maken op dinsdag 8 mei, woensdag 9 mei en vrijdag 11 mei.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 19 - 23 februari 2018

In deze nieuwsbrief:
•    De luie 8
•    Voorjaarsvakantie
•    Week van de Hoogbegaafdheid: Leerzame middag door Stichting IQ+
•    Workshop In-Beelden

De luie 8

Ik laat bijna altijd aan het begin van een les de luie 8 maken door een leerling. De luie 8 wordt ook wel liggende 8 of lemniscaat genoemd. De luie 8 is een 8 die ligt. De liggende 8 is heel goed te gebruiken voor een betere hersenhelftsamenwerking.

Door de luie 8 te tekenen en over te trekken ga je keer op keer over de middenlijn, het stukje in het midden waar de lijnen samenkomen. Deze middellijn staat voor de overgang van je linker- naar je rechterhersenhelft. Door het tekenen en overtrekken gaan je hersenhelften beter samenwerken. De linkerkant van de ∞ stelt je linkerhersenhelft voor en de rechterkant je rechterhersenhelft. Je rechterhand wordt aangestuurd door je linkerhersenhelft en je linkerhand door je rechterhersenhelft. Daarom wordt de luie 8 eerst met de ene hand, dan met de andere en daarna met beide handen gemaakt.

Ook oefen je met de luie 8 werkrichtingen. Je gaat immers van links naar rechts en van rechts naar links weer terug. Veel kinderen hebben hier moeite mee. Van links naar rechts werken is gaat meestal wel goed (lezen van links naar rechts, plussommetjes), maar dan van rechts naar links gaat vaak veel moeizamer (denk bijvoorbeeld eens aan minsommetjes, de andere kant op werken).

De luie 8 helpt ook goed bij het aanleren van het handschrift. Elke beweging van schrijfletters die je leert zit in de luie 8 verwerkt. 

Daarnaast traint de luie 8 ook oogbewegingen. Hierdoor leer je om beter te focussen en lijnen te volgen.

De luie 8 kun  je overal en altijd maken. Doe je hem op papier dan kun je van de oefening ook een leuke tekening maken.
luie acht
Luie acht (en tekening) gemaakt door een leerling.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart. In deze week vervalt alle reguliere begeleiding. Wil je toch komen? Dat kan, je kunt dan een aparte afspraak maken.

Week van de Hoogbegaafdheid: Leerzame middag door Stichting IQ+

In de week van de Hoogbegaafdheid, van 12 maart t/m 16 maart, organiseert de Stichting IQ+ op woensdag 14 maart een inspirerende middag met presentaties en workshops voor kinderen en hun ouders. 

Het programma begint om 14.00 uur met een college van schrijfster Suzanne Buis over Droomdenken. Daarna kunnen kinderen meedoen met verschillende workshops zoals Verhalen maken, Schrijfdans en In-Beelden. Voor ouders is er de workshop ‘Het hoogbegaafde kind en ik’ waarbij ze aan de slag gaan met twee specialisten op dit gebied.

De toegang is gratis, wel even aanmelden via de website van de Bibliotheek Westland. 

Ik zal de workshop In-Beelden verzorgen. De belangstelling voor deze workshop is erg groot. De workshop zit nu al helemaal vol. Je kunt nog wel aanmelden voor het college en de andere workshops.

Omdat ik meer kinderen de kans wil geven deze workshop bij te wonen, heb ik besloten de workshop nogmaals te geven.

Workshop In-Beelden

In deze workshop laat ik aan kinderen zien hoe visueel ingestelden hun creativiteit kunnen gebruiken en het zichzelf makkelijker kunnen maken op school.

We beginnen eerst met het wakker maken van de hersenen. Hiervoor gaan we even lekker bewegen. Daarna ruimen we het in je hoofd eens lekker op. We bekijken ook nog hoe je informatie als beeld kunt opslaan. Tot slot zullen we de tafel onthouden door op muziek te bewegen!

Workshop In-Beelden voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Zaterdag 14 april 2018
Van 10:30 tot 11:30 uur
De Vang, Lange Spruit 86 in Wateringen
Kosten workshop € 5,- per persoon.

Aanmelden kan hier of via info@bijleswestland.nl

Workshop In-Beelden

De leeftijd voor deze workshop is vanaf 6 jaar. Wel moet je al kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 18 - 26 januari 2018

In deze nieuwsbrief:
•    Leertip: wie schrijft, die blijft.
•    Voorjaarsvakantie
•    Leer, denk en doe!-workshop van 17 februari

Leertip: wie schrijft, die blijft

Ik krijg vaak de vraag van leerlingen hoe ze de leerstof het beste kunnen onthouden. Natuurlijk ligt dat aan je eigen leerstijl en voorkeuren, maar opschrijven werkt altijd.

Denk maar eens aan het boodschappenlijstje dat is gemaakt. In de winkel kom je erachter dat het lijstje nog thuis ligt. Toch weet je nog wat er op stond. Hoe kan dat?

Dat komt doordat we met het schrijven de beweging van de letters maken. Het brein reageert op deze beweging en legt verbindingen. Daarom is het ook belangrijk dat kinderen leren schrijven met de hand en niet alles digitaal invullen.

Als je dus woordjes moet leren, kun je ze het beste opschrijven. Gebruik hiervoor kaartjes met een voor- en een achterkant. Je kunt dan het woordje op de voorkant schrijven en de betekenis op de achterkant. Zo kun je jezelf overhoren.

Ook als je een tekst moet leren, bijvoorbeeld voor geschiedenis, heeft het zin om dingen op te schrijven. Gebruik steekwoorden uit de tekst en maak er een mindmap of woordparaplu van. Daarna heb je veel meer overzicht en leert het makkelijker.

Zelfs het automatiseren van tafels kan met door het meerder keren op te schrijven. Maak het leuk, gebruik kleurtjes en trek de sommen over.
tafels automatiseren

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Voorjaarsvakantie

Het lijkt nog ver weg, maar over vier weken is het voorjaarsvakantie. Deze vakantie duurt van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart. In deze week vervalt alle reguliere begeleiding. Wil je toch komen? Dat kan, je kunt dan een aparte afspraak maken.

Leer, denk en doe!

Zaterdagmiddag 17 februari is er weer een workshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Het thema van deze leuke middag is uitvindingen! De kinderen kunnen zelf een kleine elektromotor maken. Ook maken we een Hexaflexagon, dit is een platte zeshoek met een voorkant, achterkant en nog een kant. Hmmm... hoe zit dat?
We filosoferen over Robotica. Kun je robots en mensen in de toekomst nog van elkaar onderscheiden? Tussendoor kunnen kinderen Smartgames en Yogakrakelingen doen.
Tijd en plaats:  Zaterdag 17 februari
Workshop: van 13:00 tot 15:30 in de Vang
Kosten workshop  € 12,00 per keer. Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.

Aanmelden kan als antwoord op deze nieuwsbrief of via info@leerdenkdoe.nl. Meer informatie vind je op www.leerdenkdoe.nl.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 17 - 21 december 2017

kerst

In deze nieuwsbrief:
•    Taaltip: werkwoorden afkomstig uit het Engels
•    Kerstvakantie
•    Na de kerstvakantie
•    Verhoging tarieven per 1 januari
•    Leer, denk en doe!-plusklas en workshop van 13 januari
•    Informatiebijeenkomst Leer, denk en doe!-plusklas op 13 januari

Taaltip: werkwoorden afkomstig uit het Engels

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen ook te maken met de vervoeging van werkwoorden die geleend zijn uit Engels.
Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden in principe vervoegd volgens de Nederlandse regels (zie hiervoor nieuwsbrief 9 en 11).
Het ezelsbruggetje ’t kofschip x voor de verleden tijd van zwakke werkwoorden wordt ook gebruikt bij uit het Engels geleende werkwoorden. Ook na de klanken [sj] en [tsj] (meestal geschreven als sh en ch) volgt -t(e): jij/hij bruncht - brunchte - gebruncht en jij/hij smasht - smashte - gesmasht.
Om te helpen met de vervoeging van werkwoorden uit het Engels, staan hieronder vier verschillende typen:

Het type faxen - faxt - faxte - gefaxt
Werkwoorden van het type faxen kun je vergelijken met een Nederlands werkwoord als beheksen. Het is ik beheks - jij/hij behekst - behekste - behekst en dus ook ik fax - jij/hij faxt - faxte - gefaxt.
Het type racen - racet - racete - geracet
Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig, omdat race de stam de stam is van racen.. Hij ract is niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed uitgesproken. De e blijft dus staan in de vervoeging: ik race - jij/hij racet - racete - geracet.
Het type streamen - streamt - streamde - gestreamd
Werkwoorden van het type streamen, waarbij de laatste klank van de stam niet in ’t kofschip zit, worden vervoegd zoals remmen: met een d in de verleden tijd en het voltooid deelwoord en niet met -ed. Net zoals het ik rem - jij/hij remt - remde - geremd is, is het ik stream - jij/hij streamt - streamde - gestreamd. En net zoals het is antwoorden - ik antwoord - jij/hij antwoordt - antwoordde - geantwoord, is het downloaden - ik download - jij/hij downloadt - downloadde - gedownload.
Het type timen - timet - timede - getimed
Dit type is vergelijkbaar met streamen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk; de eind-e is onmisbaar in de stam. Daarom is het timen - ik time - jij/hij timet - timede - getimed.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Kerstvakantie

Volgende week begint de kerstvakantie. De schoolvakantie duurt van maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018. In deze periode vervalt alle begeleiding.

Na de kerstvakantie

Op maandag 8 januari beginnen de scholen weer. Ook alle begeleiding van Bijles Westland gaat dan weer van start. In verband met een kleine verbouwing aan het Dalveen zijn de lessen van maandag 8 januari t/m donderdag 11 januari in de Vang, Spreekkamer 3, Lange Spruit 86 in Wateringen. In de betreffende week krijg je nog een herinnering met het adres.

Verhoging tarieven per 1 januari 2018

Zoals eerder aangekondigd worden de meeste tarieven per 1 januari verhoogd. De nieuwe tarieven zijn te lezen op: http://www.bijleswestland.nl/tarieven.html

Leer, denk en doe!

Zaterdag 13 januari is er in de ochtend de Leer, denk en doe!-plusklas en ’s middags is er weer een workshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Het thema van de workshop is uitvindingen! Wist je dat Nederlanders heel inventief zijn en veel uitvinden hebben gedaan?
Tijd en plaats:  Zaterdag 13 januari
Plusklas:  Van 10.00 - 12.30 in de Vang
Workshop: van 13:00 tot 15:30 in de Vang
Kosten workshop  € 12,00 per keer. Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.

Aanmelden kan als antwoord op deze nieuwsbrief of via info@leerdenkdoe.nl. Meer informatie vind je op www.leerdenkdoe.nl.

Informatiebijeenkomst Leer, denk en doe!-plusklas

Op zaterdag 13 januari zullen we na de Leer, denk en doe!-workshop om 15:30 uur meer informatie geven over de Leer, denk en doe!-plusklas. We laten onder andere zien hoe een ochtend in de plusklas er uit ziet, hoe we kinderen doelen laten stellen en hoe de kinderen een onderwerp kunnen kiezen waar ze zich in kunnen verdiepen.
Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Janneke Luijkx en Mariska Robers.
De toegang is gratis en alle informatie is geheel vrijblijvend.
Graag wel even aanmelden, dat kan als antwoord op deze nieuwsbrief of via info@leerdenkdoe.nl.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 16 - 26 november 2017

In deze nieuwsbrief:
•    Rekentip: Procenten
•    Nieuw: de terugkomsessies na de training ‘ik leer anders’
•    Kerstvakantie
•    Verhoging tarieven per 1 januari
•    Leer, denk en doe!-workshop van 2 december
•    Informatiebijeenkomst Leer, denk en doe!-plusklas op 2 december

Rekentip: Procenten

In groep 7 maken de leerlingen kennis met procenten. Procent betekent: van de honderd.

In groep 6 hebben de leerlingen reeds kennis gemaakt met verhoudingen. In groep 6 en in groep 7 wordt hier veel mee geoefend. Procent is ook een verhouding. 1% betekent namelijk 1 van de 100. Omdat mensen deze verhouding zo belangrijk zijn gaan vinden hebben ze er een aparte naam aangegeven: procent. Dit inzicht maakt het voor veel leerlingen al een stuk makkelijker.

Omdat procent een verhouding is kun je een vraag als ‘Wat is 5% van € 30,-‘ ook oplossen met een verhoudingstabel.

30,-

3,-

1,50

%

100

10

5

Eerst vul je het getal of bedrag in waar je het aantal procent van moet berekenen. Dit is alles, dus 100%. Daarna deel je dit bedrag door 10. Je hebt dan 10%, want 100% : 10 = 10%. In dit geval is dit gelijk aan € 3,-. We willen weten wat 5% is en aangezien 10 : 2 = 5, delen we ook het bedrag van € 3,- door 2. We zien dan het antwoord in de tabel verschijnen. 5% van € 30,- = € 1,50

Tot slot nog even dit: Er zijn veel voorkomende procenten. Het rekent sneller als je weet welke breuk en welk kommagetal  er bij deze procenten hoort. Bijvoorbeeld 10% is 1/10 deel van 100 en 0,10. 20% is 1/5 deel en 0,20. Hieronder zie je een handig overzicht.
breuk procent komma
 
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Nieuw: de terugkomsessies na de ‘ik leer anders’ training

De training ‘ik leer anders’ gaat er vanuit dat kinderen die in beelden denken, de aangeboden leerstof op school kunnen omzetten naar hun eigen systeem en zo kunnen opslaan in beelden.

Na de training is het de bedoeling dat ouders en kinderen samen thuis aan de slag gaan, zodat het geleerde in de praktijk wordt toegepast en niet wegzakt. Veel ouders hebben echter geen zin en tijd om regelmatig met hun kind te oefenen. Vaak heeft het kind ook weerstand als het weer thuis moet oefenen.

Vanaf nu kun je terugkomsessies boeken. Deze terugkomsessies van 45 minuten zijn altijd individueel en naar eigen inzicht in te delen. Tijdens de terugkomsessies wordt het geleerde herhaald en weggezakte stof opnieuw doorgenomen. Ook pakken we onderwerpen die de leerling voor het eerst tegenkomt in de klas op de ‘beelddenkmanier’ aan. Af en toe een terugkomsessie zorgt dat de andere manier van leren niet wegzakt, zodat het kind deze zelf kan blijven toepassen.

Kerstvakantie

Over een kleine vier weken is het alweer kerstvakantie. De schoolvakantie duurt van maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018. In deze periode vervallen alle bijlessen.

Verhoging tarieven per 1 januari 2018

Soort les
Tarief  
Tarief per
1 januari 2018
Bijles Rekenen en Wiskunde, 45 minuten. € 18,- € 19,50
Bijles Taal en Spelling, 45 minuten. € 18,- € 19,50
Bijles Begrijpend Lezen, 45 minuten. € 18,- € 19,50
Bijles Engels, 45 minuten.
€ 18 € 19,50
Voorbereiding op de rekentoets 2F of 3F, 45 minuten. € 18 € 19,50
Leer, denk en doe! plusklas per ochtend (inschrijving geldt per periode van 3 à 4 ochtenden). € 36,- € 35,-
Training 'ik leer anders' voor beelddenkers inclusief werkboek. € 239,- € 259,-
Werkgeheugentraining, 12 bijeenkomsten van 45 minuten, inclusief voormeting, nameting en verslag. € 349,- € 349,-
Coachingstraject voor meer- en hoogbegaafden en hun ouders, vijf bijeenkomsten van 45 minuten, gesprek met ouders en verslag. € 195,- € 220,-
Leren plannen en organiseren, 45 minuten. € 30,- € 32,50
Coaching, 45 minuten. € 30,- € 32,50
Leer, denk en doe!-workshops

Zaterdagochtend 2 december is er weer een workshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Wij hebben zin in de winter! En dan niet de winter met regen, wind en nog eens regen. Maar met sneeuw, ijs en een zonnetje. Om alvast in de stemming te komen gaan we  aan de slag met het thema Winter! De kinderen kunnen zelf sneeuw maken en zij gaan ijsklontjes laten smelten en buiten de koelkast ook weer laten bevriezen. Hoe kan dat? We bespreken waarom het winter wordt (een stukje verdieping) en we filosoferen over vragen als: 'Wat als het in de winter altijd meer dan 25 graden is; zou je het dan nog winter noemen?' en 'Hoe denk je dat over 100 jaar de robot tegen sneeuw aankijkt?' De smartgames en Yogakrakelingen nemen we ook mee de winter in. Het laatste half uur zijn ouders welkom en kunnen zij samen met de kinderen een winters experiment doen.
Tijd en plaats:
Zaterdag 2 december
Van 10.00 - 12.30 in de Vang
Vanaf 12:00 uur: ouders welkom!
Kosten € 10,00 per keer. Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.

Aanmelden kan als antwoord op deze nieuwsbrief of via info@leerdenkdoe.nl. Meer informatie vind je op www.leerdenkdoe.nl.

Informatiebijeenkomst Leer, denk en doe!-plusklas

Op zaterdag 2 december zullen we na de Leer, denk en doe!-workshop om 12:30 uur meer informatie geven over de Leer, denk en doe!-plusklas. We laten onder andere zien hoe een ochtend in de plusklas er uit ziet, hoe we kinderen doelen laten stellen en hoe de kinderen een onderwerp kunnen kiezen waar ze zich in kunnen verdiepen.
Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Janneke Luijkx en Mariska Robers.
De toegang is gratis en alle informatie is geheel vrijblijvend.
Graag wel even aanmelden, dat kan als antwoord op deze nieuwsbrief of via info@leerdenkdoe.nl.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Nieuwsbrief 15 - 25 oktober 2017

Wil je deze nieuwsbrief ook in je mailbox ontvangen, meld je dan aan via info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.
De nieuwsbrief verschijnt regelmatig. Elke nieuwsbrief geef ik een taal- of rekentip.

Deze keer weer een taaltip:
Zinsontleden

In groep 6 wordt begonnen met het zinsontleden. De kinderen leren de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde en het onderwerp uit een zin te halen. Ben je kwijt hoe dat ook al weer gaat, maar wil je je kind wel graag helpen, lees dan onderstaande uitleg even door.

Bij zinsontleding begin je altijd met de persoonsvorm. De persoonsvorm is altijd een werkwoord.
De persoonsvorm is op drie manieren te vinden:
•    Zet de zin in een andere tijd, de persoonsvorm verandert dan. ‘Ik loop naar school’ wordt ‘Ik liep naar school”. Loop verandert in liep, dus dit is de persoonsvorm.
•    De getalsproef, verander het aantal. ‘Ik loop naar school’ wordt ‘Wij lopen naar school’. Loop verandert in lopen, dus dit is de persoonsvorm.
•    De zin vragend maken, de persoonsvorm komt dan vooraan te staan. ‘Ik loop naar school’ wordt ‘Loop ik naar school?’ Loop is het eerste werkwoord in de zin, dus is de persoonsvorm.

De laatste methode, de zin vragend maken, wordt het meeste gebruikt. Soms is het echter lastig, bijvoorbeeld als de zin al vragend is en begint met een vraagwoord (bijvoorbeeld wie of wat). Gebruik dan één van de andere methodes.

Het werkwoordelijk gezegde wordt meestal gewoon het gezegde genoemd. Pas later leren kinderen het verschil tussen het werkwoordelijke gezegde en het naamwoordelijk gezegde.
Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin.
Bijvoorbeeld: Hij is naar school gelopen. ‘Is’ is de persoonsvorm. ‘Gelopen’ is ook een werkwoord. ‘Is gelopen’ is het werkwoordelijk gezegde. In de zin ‘Ik loop naar school’ is ‘loop’ de persoonsvorm en het enige werkwoord in de zin. Daarom is dit ook meteen het hele werkwoordelijk gezegde.

Als je de persoonsvorm en het werkwoordelijk gezegde hebt gevonden, kun je ook het onderwerp vinden. Het onderwerp vind je door te vragen: Wie of Wat + werkwoordelijk gezegde?
In de zin ‘Hij is naar school gelopen’ vraag je dus Wie of Wat ‘is gelopen?’. Het antwoord is ‘Hij’. Hij is dus het onderwerp in deze zin.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

Verhoging tarieven per 1 januari 2018

Per 1 januari worden de meeste tarieven verhoogd. Onderstaand kun je lezen wat er verandert en wat hetzelfde blijft.
Soort les
Tarief  
Tarief per
1 januari 2018
Bijles Rekenen en Wiskunde, 45 minuten. € 18,- € 19,50
Bijles Taal en Spelling, 45 minuten. € 18,- € 19,50
Bijles Begrijpend Lezen, 45 minuten. € 18,- € 19,50
Bijles Engels, 45 minuten.
€ 18 € 19,50
Voorbereiding op de rekentoets 2F of 3F, 45 minuten. € 18 € 19,50
Leer, denk en doe! plusklas per ochtend (inschrijving geldt per periode van 3 à 4 ochtenden). € 39,- € 39,-
Training 'ik leer anders' voor beelddenkers inclusief werkboek. € 239,- € 259,-
Werkgeheugentraining, 12 bijeenkomsten van 45 minuten, inclusief voormeting, nameting en verslag. € 349,- € 349,-
Coachingstraject voor meer- en hoogbegaafden en hun ouders, vijf bijeenkomsten van 45 minuten, gesprek met ouders en verslag. € 195,- € 220,-
Leren plannen en organiseren, 45 minuten. € 30,- € 32,50
Coaching, 45 minuten. € 30,- € 32,50
Leer, denk en doe!

Zaterdag 4 november is er weer een uitdagende en creatieve ochtend voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze ochtend heeft het thema weer! We maken onze eigen windwijzer en bekijken hoe de kleur van de lucht verandert door de verschillende standen van de zon. Bij het onderdeel filosofie bespreken we vragen als: 'Kun je zeilen zonder wind?' En: 'Wat zou er veranderen als de zon eens een dagje niet opkomt?' Tussendoor kunnen kinderen kiezen om Smartgames of Yogakrakelingen te doen.
Tijd en plaats:
Zaterdag 4 november
Van 10.00 - 12.30 in de Vang
Kosten € 10,00 per keer. Materialen, drinken en iets lekkers inbegrepen.

Aanmelden kan als antwoord op deze nieuwsbrief of via info@leerdenkdoe.nl. Meer informatie vind je op www.leerdenkdoe.nl.

Deze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of geef je op via: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.Bel voor meer informatie naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.